Rozumiemy biznes i wartości dystrybutora sprzętu medycznego

Rozumiemy biznes i wartości dystrybutora sprzętu medycznego

Dla firmy Procardia, która jest jednym z liderów oraz wiodących firm w Polsce w zakresie dystrybucji wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego, przygotowaliśmy nową stronę produktową. Celem projektu nie było stworzenie tylko nowej wersji graficznej ale całościowe podejście do tego w jaki sposób kolportować wartości, misję firmy oraz podkreślać funkcję sprzedażową, doradczą w zakresie wyboru właściwego sprzętu dla bardzo zaawansowanej grupy docelowej – lekarzy kardiochirurgów, dyrektorów szpitali oraz placówek medycznych. W tak „wąskim” i relacyjnym biznesie, opis produktów medycznych oraz ich specyfikacja nie są tak istotne jak wiarygodność dystrybutora, jego doświadczenie, opieka wdrożeniowa oraz warunki procesu zakupu. I właśnie te aspekty były dla nas podstawą do zrozumienia wartości oraz ich zbadania w analizie klientów, firmy oraz otoczenia. Uwierzyliśmy również w ideę szkolenia ekspertów oraz inspirowania ich do rozwijania swoich kompetencji, co skutkuje tym, że Procardia staje się nie tylko dostawcą świetnego sprzętu, ale partnerem w rozwoju lekarzy i przedstawicieli sektora medycznego.

Co zrobiliśmy?

  • Warsztaty z klientem
  • Analiza klientów
  • Badania z klientami oraz zespołem sprzedaży
  • Projektowanie konceptu wartości
  • Projektowanie konceptu produktu i strony
  • Projektowanie grafik i designów
  • Ewaluacja projektu
  • Wdrożenie IT

Efekty współpracy

Spójność

jedno spójne i skalowalne środowisko technologiczne oraz wizualne, aby móc zarządzać komunikacją

Komunikacja

zbudowanie nowej komunikacji opartej o wiarygodność, jakość obsługi oraz doświadczenie firmy

Biznes

stworzenie narzędzia, która pomaga przedstawicielom firmy w akwizycji wąskiej grupy odbiorców - lekarzy i dyrektorów placówek