Jak wraz z Coca-Colą zmieniliśmy model pracy marketingu w Europie?

Jak wraz z Coca-Colą zmieniliśmy model pracy marketingu w Europie?

Coca-Cola wraz z The Heart stanęli przed wyzwaniem stworzenia produktów i rozwiązań wspierających realizację misji najlepszych działów marketingu.
Zmiany w obszarze CEE obejmowały sposoby i modele pracy oraz zasady współpracy. Dotyczyły zarówno relacji pomiędzy wspóracownikami, jak i mierzalnych efektów pracy (KPI).
W obrębie szerokiego procesu eksploracyjnego określone zostały założenia wdrażane w wybranych jednostkach organizacyjnych w Europie.
Rolą Uxerii było wytworzenie konceptu produktowego, stworzenie UX i współpraca na poziomie UI i developmentu z partnerem. W dalszej części – rozwój platformy.

Co zrobiliśmy?

  • Warsztaty produktowe
  • UX Design
  • UI Design
  • Prezentacje i spotkania
  • Wywiady indywidualne
  • Optymalizacja i rozwój

Efekty współpracy

200+

efektywnie przeprowadzonych projektów

„The Magic of this app is UX” – jeden z głównych wniosków ewaluacji po roku

Adaptacja do kolejnych regionów i działów w ramach globalnych struktur korporacji