Badanie komunikacji „landing-page” USP ZDROWIE

Badanie komunikacji „landing-page” USP ZDROWIE

Współpraca z agencją przyniosła znaczące efekty dla firmy USP ZDROWIE. Firma potrzebowała partnera, który pomoże ocenić jakość komunikacji marki, produktów oraz treści informacyjnych, kierowanych do pacjentów, a Uxeria okazała się kluczowym wsparciem w osiągnięciu tych celów. USP ZDROWIE mogło lepiej zrozumieć swoje miejsce na rynku i unikalne cechy oferowanych produktów oraz treści.

Wyniki badań pozwoliły USP ZDROWIE na dokładne dostosowanie swojej strategii komunikacyjnej. Poprzez eliminację niedociągnięć i podkreślenie mocnych stron, firma mogła lepiej docierać do swojej grupy docelowej, budować zaufanie oraz zwiększać świadomość marki. Dzięki temu doszło do poprawy relacji z pacjentami oraz wzrostu lojalności wobec produktów i treści informacyjnych.

Współpraca z agencją badawczą dała także konkretną wiedzę na temat oczekiwań i potrzeb pacjentów, co pozwoliło na tworzenie bardziej dostosowanych i spersonalizowanych treści i produktów.

Badania, które przeprowadziliśmy pomogły w lepszym zrozumieniu rynku i klientów, poprawę jakości komunikacji oraz wzrost efektywności działań marketingowych i informacyjnych.

Co zrobiliśmy?

  • badania potrzeb i treści z pacjentami
  • analiza aktualnych i istniejących treści
  • szukanie dobrych praktyk i najlepszych rozwiązań rynkowych

Efekty współpracy

80%

uzyskanie wyniku na poziomie 80% w badaniach satysfakcji z pacjentami dot. komunikacji i zrozumiałość treści