UX, Usability, Design – The Best of November 2015

1 December 2015, Małgorzata Traczyk

The most important, inspiring and worth remembering – take a look at the list of the best graphics on usability, ux, design and others that we came across in November.

Real life part 1
user experience in real life

Real life part 2
ux in real life

Press Cancel to Start

Good User Experience vs. Superior User Experience

Implementing Lean UX

Start Small and Reduce Risk with Iterations Based On User Tests
start small and reduce risk with interactions based on user tests
source: https://www.instagram.com/upmediamktg/

Product Thinking

Evaluate and Measure User Experience

Good and Bad Inputs

The Extra Effort for Great UX

Good UX on Breakfast
good ux on breakfast
source: https://www.instagram.com/lamazla/

Product Manager w Uxerii. Poprzednio zajmowała się projektowaniem aplikacji mobilnych, a następnie zdalnymi badaniami z użytkownikami na stanowisku UX Specialist w Fundacji Obserwatorium Zarządzania. Członek grupy roboczej Usability (IAB).