Zrozumieć potrzeby lekarzy i wykorzystać tę wiedzę w praktyce

Zrozumieć potrzeby lekarzy i wykorzystać tę wiedzę w praktyce

W wyniku współpracy z MSD, opracowaliśmy zestaw rekomendacji dla procesów budowania angażującej polityki komunikacji oraz zaprojektowaliśmy nowy koncept interfejsu użytkownika-lekarza, który również testowaliśmy w badaniach, dzięki czemu zespół MSD zdobył wiedzę niezbędną do lepszej obsługi lekarzy. 

W wyniku tej pracy udało stworzyć się twarde założenia dla nowej polityki „contentowej”, które w znaczący sposób ułatwiają zespołom klienta tworzenie treści i materiałów dla lekarzy, w zależności od ich realnych potrzeb. Zaprojektowaliśmy matrycę, która przyspiesza pracę zespołów marketingowych ale i buduje lepsze doświadczenia lekarzy w kontakcie z serwisami MSD.

Co zrobiliśmy?

  • badania i wywiady indywidualne z 30 lekarzami
  • stworzenie rekomendacji dla polityki contentowej
  • stworzenie reguł kreowania nowych treści i materiałów
  • projektowanie konceptu interfejsu lekarza

Efekty współpracy

30

lekarzy wzięło udział w badaniach potrzeb, które stały się podstawą projektowania rozwiązań

50

wygenerowaliśmy ponad 50 rekomendacji, rozwiązań i pomysłów na skuteczne tworzenie contentu medycznego, który będzie angażować lekarzy