Wyceń ubezpieczenie OC/AC w 60 sekund. Badamy kalkulator Allianz.

Wyceń ubezpieczenie OC/AC w 60 sekund. Badamy kalkulator Allianz.

Allianz to jeden z liderów usług finansowo-ubezpieczeniowych w Polsce. Celem firmy było wprowadzenie nowego kalkulatora, który faktycznie przyspieszy proces kwotacji jednocześnie budując pozytywne doświadczenia w kolejnych krokach.

Z punktu widzenia biznesowego, Allianz oczekiwał znalezienia punktów, które są problematyczne w procesie kwotacji oraz wygenerowania rekomendacji zmian w formularzu, które zwiększą ilości składanych wniosków oraz usprawnią proces komunikacji na linii user-interfejs.

Co zrobiliśmy?

  • Rekrutacja 20 osób do badania, w tym użytkowników konkurencyjnych rozwiązań (dwie fale badań RITE)
  • Kompleksowy audyt ścieżki obsługi klienta i postawienie hipotez badawczych
  • Określiliśmy miejsca koncentracji oraz punkty dłuższej fiksacji
  • Wywiady indywidualne i pogłębianie doświadczeń
  • Testy UX aplikacji oraz liczenie czasów dodawania danych
  • Benchmark konkurencji
  • Rekomendacje projektowe i produktowe
  • Planowanie prac optymalizacyjnych
  • Badania walidacyjne

Efekty współpracy

30 błędów

tyle znaleźliśmy obszarów, które miały wpływ na odbiór procesu oraz jej ocenę przez użytkowników

Przygotowanie kompleksowego raportu dla działów UX/UI Allianz z rekomendacjami i rozwiązaniami dla zauważonych problemów

Stworzenie precyzyjnych rekomendacji projektowych do wdrożenia, które zwiększą biznes oraz ich walidacja z użytkownikami

Stworzenie listy obszarów rozwojowych dla aplikacji

Zmniejszenie czasu kwotacji ubezpieczenia OC/AC do średnio 60 sekund!